Privacybeleid 2018-01-09T11:32:23+00:00

Privacybeleid

A de Jong TH stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden binnen A de Jong verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Gebruik van uw gegevens

Bij de aanvraag van een technisch product, advies of service vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • het leveren van diensten en informatie
 • het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • statistische analyse
 • de beveiliging en verbetering van onze website; en om
 • te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). A de Jong TH verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of u ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven daarvoor.

Uw rechten

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens door ons voor marketingactiviteiten gebruikt worden, kunt u dit aan ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen naar info@adejongth.nl. Wij zullen uw gegevens dan zo snel mogelijk aanpassen in onze administratie.

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om informatie verzoeken. In dat geval kunt u een schriftelijk verzoek met een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons toesturen. Wettelijk moeten wij uw verzoek binnen 4 weken beantwoorden. Indien er onjuistheden in de geregistreerde gegevens zijn, kunt u ons vervolgens verzoeken tot correctie of verwijdering van uw gegevens.

Internetsites van derden

Op de websites van A. de Jong kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacy en cookiebeleid is daar niet op van toepassing. A de Jong draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en de inhoud van deze websites. Ook de omgang met uw persoonsgegevens van deze derden valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Lees daarom de privacy statements van de websites die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze website en dus ook van deze pagina kunnen wij ten behoeve van o.a. bedrijfsmatige en wettelijke ontwikkelingen aanpassen. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina te raadplegen als u onze website bezoekt.

Beveiliging en geheimhouding

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wat kunt u doen bij geschillen?

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Bij een klacht of misverstand over deze gebruiksvoorwaarden neemt u natuurlijk als eerste contact met A de Jong TH op. Mocht het misverstand of de klacht tot een geschil leiden dan kunt u het geschil aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland voorleggen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Vervolgens laat een cookie toe dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website.

De website van A de Jong maakt gebruik van cookies. Via cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden tenzij u een browser gebruikt die geen cookies accepteert. Ook zijn er cookies nodig als u interessante content van onze website wilt delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en Youtube.

In sommige gevallen plaatst www.adejongth.nl cookies en in sommige gevallen worden er cookies geplaatst door andere partijen. In dat laatste geval geldt het privacy- en cookiebeleid van die andere partij.

Wat doen wij met deze cookies?

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Bijvoorbeeld wanneer u de zoekmachine op de website gebruikt of een digitaal formulier invult. Daarnaast gebruikt A de Jong cookies voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals het aantal pagina’s dat u bezoekt, hoe lang u op onze website bent en hoe vaak u terugkomt. Deze gegevens worden gebruikt om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat A de Jong weet welke (onderdelen) van haar website het meest interessant zijn. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van de website verhogen.

A de Jong verzamelt via deze website uw IP-adres en de informatie die u ons zelf vertrekt. Op de persoonsgegevens die A de Jong verwerkt is het privacy beleid van A de Jong van toepassing.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt de cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen of automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst of dat cookies niet geplaatst mogen worden.

De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. U kunt individuele en collectieve cookie instellingen regelen via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies betrekking op de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u van meerdere computers en/of browsers gebruik maakt dient u bovengenoemde handeling(en) dan ook te herhalen.

A de Jong TH behoudt zich het recht de informatie en deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Laatste wijziging op 3 januari 2018.

Waarom A. de Jong TH?

 • Distributeur van A-merken
 • Advies over assortiment & maatwerk
 • Service & technische begeleiding
 • Bijna 100 jaar expertise
 • Uitstekende referenties
Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de tankreiniging apparatuur. Prima adviezen en uitstekende service!
Ton Wassink, Heineken
Wij kopen graag Kral schroefpompen bij A. de Jong T.H. Prima levertijden en betrouwbare partner!
J. Arts, GEA Westfalia Separator

Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten. Zeer prettig telefonisch contact.

S. Coehoorn, Het Noorden

A. de Jong TH

Buitendijks 63
3356 LX
Papendrecht

T 078 – 655 20 00
F 078 – 655 20 10
E info@adejongth.nl

KvK 65187032